Phát triển đoàn viên mới năm 2024

Đăng lúc: 00:00:00 14/05/2024 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn – Đội – Hội CTĐ năm học 2023 – 2024. Chi đoàn nhà trường phối hợp với Đoàn xã Lĩnh Toại tổ chức lớp “Cảm tình đoàn năm 2024” cho 68 em thanh niên tiên tiến tham gia học tập.

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn – Đội – Hội CTĐ năm học 2023 – 2024. Chi đoàn nhà trường phối hợp với Đoàn xã Lĩnh Toại tổ chức lớp “Cảm tình đoàn năm 2024” cho 68 em thanh niên tiên tiến tham gia học tập.