Lễ Khai Giảng năm học 2021 - 2022

Đăng lúc: 18:51:35 04/10/2021 (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường tổ chức Lễ Khai Giảng năm học mới theo đơn vị lớp học !

6cb766ffeb761d284467.jpg

9b576c09e18017de4e91.jpg

1b96b4db3952cf0c9643.jpg

9fa67d64f0ed06b35ffc.jpg

22d2065f8bd67d8824c7.jpg

76cbe05d6dd49b8ac2c5.jpg

85e755b1d8382e667729.jpg

f4407a8ff70601585817.jpg

ed03db5656dfa081f9ce.jpg

b09b3c28b1a147ff1eb0.jpg